Opłaty

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • koszty udziału w konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • przerwy kawowe,
  • obiad w pierwszym dniu konferencji.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu i noclegów.

Opłata konferencyjna: 150 zł
Wpłaty należy dokonać w terminie od 15 do 29 lutego 2016 roku

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na numer konta:

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
10-030 Olsztyn ul.Rodziewiczówny 2
97 1540 1072 2001 5013 2479 0001
Tytuł przelewu: opłata konferencyjna – imię i nazwisko uczestnika